เว็บสำเร็จรูป MakeReadyWeb

 

     MakeReadyWeb.com ผู้ให้บริการจัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานราชการในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับท้องถิ่น (อบต. / เทศบาลต่างๆ) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 โดยมีลูกค้ามากกว่า 3,000 เว็บไซต์ ทั้งนี้ยังได้ทำการพัฒนาระบบเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานเอกชนเพิ่มเติม ได้มีการออกแบบ - จัดทำเว็บไซต์เครือข่ายของบริษัทรวมถึงลูกค้าหน่วยงานเอกชนมากกว่า 2,000 เว็บไซต์  ด้วยระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปที่จะช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถลงข้อมูล อัพเดท แก้ไขเนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องอินเตอร์เน็ท หรือการเขียนโปรแกรมมาก่อน ก็สามารถที่จะดูแลบริหารเว็บไซต์เองได้อย่างง่ายดาย

 

บริการลงข้อมูล + ตกแต่งเว็บ ฟรี!!!

 

  โปรโมชั่นประจำเดือน (Monthy Promotion)

 

ราคาแพคเกจทั่วไป ราคาโปรโมชั่นประจำเดือน

 

  โปรโมชั่น 1 โปรโมชั่น 2 โปรโมชั่น 3

โปรโมชั่น 4

โปรโมชั่น 5 โปรโมชั่น 6
อัตราค่าบริการ 2 ปี 3,800 บาท 10,900 บาท 13,800 บาท 13,800 บาท 16,300 บาท 18,800 บาท
แถมระยะเวลาเพิ่ม ฟรี รับเพิ่ม 2 ปี
รวมเป็น 4 ปี
รับเพิ่ม 2 ปี
รวมเป็น 4 ปี
รับเพิ่ม 2 ปี
รวมเป็น 4 ปี
รับเพิ่ม 2 ปี
รวมเป็น 4 ปี
รับเพิ่ม 3 ปี
รวมเป็น 5 ปี
รับเพิ่ม 3 ปี
รวมเป็น 5 ปี
ราคาปกติ (เว็บสำเร็จรูป+แพคเกจอีเมล์+โปรโมทเว็บ+โฆษณา) 4,800 บาท 18,900 บาท 35,400 บาท 35,800 บาท 63,000 บาท 112,800 บาท
บริการลงข้อมูลให้ฟรี  
ราคาพิเศษเพียง (บาท) 3,800 7,500 8,900 9,900 13,900 17,900
ราคาเฉลี่ยต่อปี 950 บาท 1,875 บาท 2,375 บาท 2,475 บาท 2,780 บาท 3,580 บาท
 
แถมฟรีโฆษณา Google Adwords - - - - 2,000 บาท 2,000 บาท
แถมฟรีจัดทำ Facebook Fan Page - -
ค่าต่ออายุแพคเกจรายปี
(พร้อมบริการแก้ไขข้อมูลรายปี)
1,900 4,500 4,900 4,900 4,900 4,900
♦ โปรโมชั่นแถมพิเศษ แพคเกจโปรโมทเว็บไซต์แบบครบวงจรกับ ipostseo.com ฟรี
สิทธิในการลงประกาศ - 600 เว็บ 600 เว็บ 600 เว็บ 600 เว็บ 600 เว็บ
ประกาศซื้อขาย (Classified) - 3 เดือน 6 เดือน - 3 เดือน 3 เดือน
เลื่อนประกาศซื้อขาย (Update Post) - 3 เดือน 6 เดือน - 3 เดือน 3 เดือน
เว็บบอร์ดเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Webboard) - 3 เดือน 6 เดือน - 3 เดือน 3 เดือน
เลื่อนเว็บบอร์ด (Update Webboard) - 3 เดือน 6 เดือน - 3 เดือน 3 เดือน
ลิงค์ย้อนกลับ (Back Link) - - - - 3 เดือน 3 เดือน
สารบัญเว็บไซต์ (Web Directory) - - -
หมวดหมู่หน้าเว็บไซต์ (Social Bookmark) - - -
ลิงค์ข้อมูลส่วนตัว (Profile Link) - - -
แลกลิงค์ (Link Exchange) - - -
ได้รับ Back Link -
บริการลงข้อมูล -
รายงานแสดงผล -
♦ โปรโมชั่นแถมพิเศษ โฆษณากับ adnolimit.com ฟรี
โฆษณาตัวอักษร - - 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 3 เดือน
โฆษณาปักหมุดประกาศ - - 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 3 เดือน
โฆษณาปักหมุดเว็บบอร์ด - - 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 3 เดือน
โฆษณาแบนเนอร์ขนาด 120x120 px - - - - 1 เดือน 3 เดือน
โฆษณาแบนเนอร์ขนาด 180x180 px - - - - 1 เดือน 3 เดือน
♦ บริการพิเศษ
บริการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (ครั้ง/ปี) 3 12 24 24 ไม่จำกัด ไม่จำกัด
บริการย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์เดิม
ระบบร้านค้าออนไลน์บน facebook -
♦ บริการโปรโมทเว็บไซต์
บริการโปรโมทเว็บไซต์กระจาย 600 เว็บ
โปรโมทเว็บไซต์บน Shopping Mall
♦ บริการลงข้อมูล            
จำนวนหน้าในการออกแบบ 20 100 150 150 200 250
จำนวนครั้งในการแก้ไขการออกแบบหน้าแรก 2 2 3 3 3 3
จำนวนเมนูหลัก 5 15 20 20 25 30
จำนวนเมนูย่อยที่แตกจากเมนูหลัก 5 15 20 20 25 30
จำนวนการลงรูปและข้อมูลสินค้า 200 1,000 1,500 1,500 2,000 2,500
ออกแบบภาพนิ่ง 1 - - - - -
ออกแบบภาพเคลื่อนไหว - 1 1 1 1 1
จำนวนการลง VDO จาก Youtube 5 15 20 20 25 30
ติดตั้ง Like Box Facebook Page
ลงข้อมูลภาษาที่ 2 ชำระเพิ่ม 2,000 บาท 2,000 บาท 2,000 บาท 2,000 บาท 2,000 บาท 2,000 บาท
♦ พื้นที่เว็บไซต์ และ โดเมนเนม            
พื้นที่เว็บไซต์ 3,000 MB 5,000 MB 8,000 MB 8,000 MB 10,000 MB Unlimited
รองรับการใช้งานบน Tablet และ Smart Phone
โดเมนเนม 1 ปี 4 ปี 4 ปี 4 ปี 5 ปี 5 ปี
ฟรีโดเมนเนม .com , .net , .org
ถ้าต้องการโดเมนเนม in.th , .co.th , .ac.th , .go.th (เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 800 บาท/1ปี)
รองรับการย้ายโดเมนเนมจากที่อื่น มาใช้บริการกับ MakeReadyWeb ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี
♦ ระบบ Email            
พื้นที่อีเมล์ (Email Hosting) 50 MB 100 MB 300 MB 300 MB 300 MB 500 MB
จำนวนอีเมล์ (yourname@yourdomainname.com) 5 account 10 account 20 account 20 account 20 account 30 account
อีเมล์แบบ Forwarding ตั้งค่า Forword Mail ไปยัง free email ต่างๆ เช่น yahoo, hotmail, gmail ฯลฯ 5 account 10 account 20 account 20 account 20 account 30 account
ราคาพิเศษเพียง (บาท) 3,800 7,500 8,900 9,900 13,900 17,900
 

 

เงื่อนไขบริการ :

1. ราคาค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

2. สำหรับนิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 2% โดยระบุเป็นค่าโฆษณา

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าบริการ กรณีที่มีการยกเลิกบริการทั้งที่ยังไม่ครบกำหนดเวลาตามแพคเกจที่ซื้อ

 contact us : info@makereadyweb.com
Hot Line : 09-456-222-88
Line ID : @makereadyweb