บริการในรูปแบบบริษัท มั่นคง มั่นใจได้ ไม่ทิ้งงาน ให้บริการมากว่า 10 ปี

  Hot Line : 09-456-222-88
Line ID : @makereadyweb

ลูกค้าของเรา (Our Customers)

     บริษัท วัฒนาธนวัต จำกัด เปิดให้บริการจัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานราชการในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับท้องถิ่น (อบต. / เทศบาลต่างๆ) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 โดยมีลูกค้ามากกว่า 3,000 เว็บไซต์ ทั้งนี้ยังได้ทำการพัฒนาระบบเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานเอกชนเพิ่มเติม ได้มีการออกแบบ - จัดทำเว็บไซต์เครือข่ายของบริษัทรวมถึงลูกค้าหน่วยงานเอกชนมากกว่า 2,000 เว็บไซต์

      ทางบริษัทขอขอบพระคุณลูกค้าทุกๆ ท่าน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ไว้วางใจใช้บริการต่างๆ กับทางบริษัทด้วยดีตลอดมา อย่างไรก็ตามทางบริษัทจะพัฒนา features ใหม่ๆ ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยอย่างมืออาชีพ พร้อมที่จะนำนวัตกรรมใหม่ๆ นี้มาให้ลูกค้าได้ใช้งานกันอย่างทั่วถึง ด้วยทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้บริการทุกท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับความคุ้มค่าอย่างสูงสุด


ตัวอย่างลูกค้าระดับจังหวัด

• สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
• สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
• สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
• สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
• สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
• สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
• สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
• สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล
• สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
• และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอื่นๆ

ตัวอย่างลูกค้าระดับอำเภอ

• สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี ทุกอำเภอ
• สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ จังหวัดอุดรธานี ทุกอำเภอ
• สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ จังหวัดลพบุรี ทุกอำเภอ
• สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ จังหวัดปราจนบุรี ทุกอำเภอ
• สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ จังหวัดจันทบุรี ทุกอำเภอ
• สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ จังหวัดเชียงราย ทุกอำเภอ
• สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์ ทุกอำเภอ
• สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ จังหวัดสตูล ทุกอำเภอ
• สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ จังหวัดประจวบฯ ทุกอำเภอ
• และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภออื่นๆ

ตัวอย่างลูกค้าระดับท้องถิ่น

• เทศบาลเมืองกันตัง จ.ตรัง
• เทศบาลเมืองสัตหีบ จ.ชลบุรี
• เทศบาลเมืองคลองหลวง จ.ปทุมธานี
• เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
• เทศบาลตำบลไม้งาม จ.ตาก
• เทศบาลตำบลก้อ จ.ลำพูน
• เทศบาลตำบลเกาะคา จ.ลำปาง
• องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จ.ราชบุรี
• องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก จ.นราธิวาส
• และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

ตัวอย่างลูกค้าเอกชน

• บริษัท เอ.พี.เอส ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
• SV-Blend Coffee
• ธนาภา คลินิค
• มาลัย สปา แอนด์ บิวตี้
• ร้านอาหารนาราทิพย์
• www.ipostseo.com
• www.ibannerdd.com
• www.ohocard.com
• www.teeneefree.com
• และลูกค้าอื่นๆ

หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นเป็นเพียงลูกค้าบางส่วนเท่านั้น ขออภัยที่ทาง MakeReadyWeb ไม่สามารถลงข้อมูลได้ทั้งหมด


ตัวอย่างลูกค้า 01
ตัวอย่างลูกค้า 02
ตัวอย่างลูกค้า 03
ตัวอย่างลูกค้า 04
ตัวอย่างลูกค้า 05
ตัวอย่างลูกค้า 06
ตัวอย่างลูกค้า 07
ตัวอย่างลูกค้า 08
ตัวอย่างลูกค้า 09


contact us : info@makereadyweb.com
Hot Line : 09-456-222-88
Line ID : @makereadyweb