ราคาแพคเกจ บริการโฆษณา

ค่าบริการโฆษณาแบบข้อความ (Google Search Ads)

รายละเอียด แพคเกจ 1 แพคเกจ 2 แพคเกจ 3 แพคเกจ 4
  ราคาค่าบริการโฆษณา Google Ads 1,500 บาท 4,500 บาท 7,000 บาท 12,000 บาท
  ระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
  จำนวน Keyword ไม่จำกัดคำค้นหา
  เติมเงินขั้นต่ำ 500 บาท
 

 

ค่าบริการโฆษณาแบบรูปภาพ (Google Display Network)

รายละเอียด แพคเกจ 1 แพคเกจ 2 แพคเกจ 3 แพคเกจ 4
  ราคาค่าบริการโฆษณา Google Ads 1,500 บาท 4,500 บาท 7,000 บาท 12,000 บาท
  ระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
  ออกแบบแบนเนอร์โฆษณา Display ฟรี
  เติมเงินขั้นต่ำ 500 บาท
 

 

ค่าบริการโฆษณาแบบติดตาม (Google Re-Marketing)

รายละเอียด แพคเกจ 1 แพคเกจ 2 แพคเกจ 3 แพคเกจ 4
  ราคาค่าบริการโฆษณา Google Ads 1,500 บาท 4,500 บาท 7,000 บาท 12,000 บาท
  ระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
  สร้างโฆษณา Remarketing ฟรี
  เติมเงินขั้นต่ำ 500 บาท
 

 


โปรโมชั่นพิเศษ โฆษณากูเกิ้ล (Google Advertising) แบบครบวงจร

รายละเอียด

แพคเกจ 1 เดือน

(เลือกได้ 2 รายการ)

แพคเกจ 3 เดือน

(บริการครบทุกรูปแบบ)

แพคเกจ 6 เดือน

(บริการครบทุกรูปแบบ)

แพคเกจ 12 เดือน

(บริการครบทุกรูปแบบ)

  รวมบริการโฆษณากูเกิ้ล (Google Advertising)

     1. โฆษณา Google Search Ads

     2. โฆษณา Google Display Network

     3. โฆษณา Google Re-Marketing

3,000 บาท 7,000 บาท 12,000 บาท 20,000 บาท
 

 

เงื่อนไขบริการ :

     1. ราคาค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

     2. ราคาค่าบริการไม่รวมงบโฆษณา

     3. สำหรับนิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 2% โดยระบุเป็นค่าโฆษณา

     4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าบริการ กรณีที่มีการยกเลิกบริการระหว่างเดือน ทั้งที่ยังไม่ครบกำหนดเวลาตามแพคเกจที่ซื้อcontact us : info@makereadyweb.com
Hot Line : 09-456-222-88
Line ID : @makereadyweb