ราคาแพคเกจ บริการโฆษณา

ค่าบริการโฆษณาแบบรูปภาพ (Promote Post)

รายละเอียด แพคเกจ 1 แพคเกจ 2 แพคเกจ 3 แพคเกจ 4
  ราคาค่าบริการโฆษณา Facebook Ads 1,500 บาท 4,500 บาท 7,000 บาท 12,000 บาท
  ระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
  จำนวนแคมเปญ 1 แคมเปญ 3 แคมเปญ 6 แคมเปญ 12 แคมเปญ
  ออกแบบภาพโฆษณา (ภาพนิ่ง) 1 ภาพ 3 ภาพ 6 ภาพ 12 ภาพ
  เติมเงินขั้นต่ำ 500 บาท
 

 

ค่าบริการโฆษณาแบบวิดีโอ (Promote VDO)

รายละเอียด แพคเกจ 1 แพคเกจ 2 แพคเกจ 3 แพคเกจ 4
  ราคาค่าบริการโฆษณา Facebook Ads 1,500 บาท 4,500 บาท 7,000 บาท 12,000 บาท
  ระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
  จำนวนแคมเปญ 1 แคมเปญ 3 แคมเปญ 6 แคมเปญ 12 แคมเปญ
  จัดทำแคมเปญโฆษณา 1 ชิ้น 3 ชิ้น 6 ชิ้น 12 ชิ้น
  เติมเงินขั้นต่ำ 500 บาท
 

 

ค่าบริการโฆษณาแบบสตอรี่ (Promote Stories)

รายละเอียด แพคเกจ 1 แพคเกจ 2 แพคเกจ 3 แพคเกจ 4
  ราคาค่าบริการโฆษณา Facebook Ads 1,500 บาท 4,500 บาท 7,000 บาท 12,000 บาท
  ระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
  จำนวนแคมเปญ 1 แคมเปญ 3 แคมเปญ 6 แคมเปญ 12 แคมเปญ
  จัดทำแคมเปญโฆษณา 1 ชิ้น 3 ชิ้น 6 ชิ้น 12 ชิ้น
  เติมเงินขั้นต่ำ 500 บาท
 

 

ค่าบริการโฆษณาแบบ Messenger (Promote Messenger)

รายละเอียด แพคเกจ 1 แพคเกจ 2 แพคเกจ 3 แพคเกจ 4
  ราคาค่าบริการโฆษณา Facebook Ads 1,500 บาท 4,500 บาท 7,000 บาท 12,000 บาท
  ระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
  จำนวนแคมเปญ 1 แคมเปญ 3 แคมเปญ 6 แคมเปญ 12 แคมเปญ
  จัดทำแคมเปญโฆษณา 1 ชิ้น 3 ชิ้น 6 ชิ้น 12 ชิ้น
  เติมเงินขั้นต่ำ 500 บาท
 

 

ค่าบริการโฆษณาแบบภาพสไลด์ (Promote Slide Picture)

รายละเอียด แพคเกจ 1 แพคเกจ 2 แพคเกจ 3 แพคเกจ 4
 ราคาค่าบริการโฆษณา Facebook Ads 1,500 บาท 4,500 บาท 7,000 บาท 12,000 บาท
  ระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
  จำนวนแคมเปญ 1 แคมเปญ 3 แคมเปญ 6 แคมเปญ 12 แคมเปญ
  จัดทำแคมเปญโฆษณา 1 ชิ้น 3 ชิ้น 6 ชิ้น 12 ชิ้น
  เติมเงินขั้นต่ำ 500 บาท
 

 

ค่าบริการโฆษณาแบบสไลด์โชว์ (Promote Slide Show)

รายละเอียด แพคเกจ 1 แพคเกจ 2 แพคเกจ 3 แพคเกจ 4
  ราคาค่าบริการโฆษณา Facebook Ads 1,500 บาท 4,500 บาท 7,000 บาท 12,000 บาท
  ระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
  จำนวนแคมเปญ 1 แคมเปญ 3 แคมเปญ 6 แคมเปญ 12 แคมเปญ
  จัดทำแคมเปญโฆษณา 1 ชิ้น 3 ชิ้น 6 ชิ้น 12 ชิ้น
  เติมเงินขั้นต่ำ 500 บาท
 

 

ค่าบริการโฆษณาแบบคอลเลกชั่น (Promote Collection)

รายละเอียด แพคเกจ 1 แพคเกจ 2 แพคเกจ 3 แพคเกจ 4
 ราคาค่าบริการโฆษณา Facebook Ads 1,500 บาท 4,500 บาท 7,000 บาท 12,000 บาท
  ระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
  จำนวนแคมเปญ 1 แคมเปญ 3 แคมเปญ 6 แคมเปญ 12 แคมเปญ
  จัดทำแคมเปญโฆษณา 1 ชิ้น 3 ชิ้น 6 ชิ้น 12 ชิ้น
  เติมเงินขั้นต่ำ 500 บาท
 


โปรโมชั่นพิเศษ โฆษณาเฟสบุ๊ค (Facebook Advertising) แบบครบวงจร 

รายละเอียด

แพคเกจ 1 เดือน

(เลือกได้ 2 รายการ)

แพคเกจ 3 เดือน

(เลือกได้ 3 รายการ)

แพคเกจ 6 เดือน

(เลือกได้ 3 รายการ)

แพคเกจ 12 เดือน

(บริการครบทุกรูปแบบ)

  รวมบริการโฆษณาเฟสบุ๊ค (Facebook Advertising)

     1. โฆษณาแบบรูปภาพ

     2. โฆษณาแบบวิดีโอ

     3. โฆษณาแบบสตอรี่

     4. โฆษณาแบบ Messenger

     5. โฆษณาแบบภาพสไลด์

     6. โฆษณาแบบสไลด์โชว์

     7. โฆษณาแบบคอลเลกชั่น

3,000 บาท 7,000 บาท 12,000 บาท 20,000 บาท
 

 

เงื่อนไขบริการ :

     1. ราคาค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

     2. ราคาค่าบริการไม่รวมงบโฆษณา

     3. สำหรับนิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 2% โดยระบุเป็นค่าโฆษณา

     4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าบริการ กรณีที่มีการยกเลิกบริการระหว่างเดือน ทั้งที่ยังไม่ครบกำหนดเวลาตามแพคเกจที่ซื้อcontact us : info@makereadyweb.com
Hot Line : 09-456-222-88
Line ID : @makereadyweb